MENU

Partnerzy i sponsorzy

Fundacja Filharmonii Opolskiej

W kwietniu 2016 r. dzięki zaangażowaniu Dyrektora Filharmonii Opolskiej, przy wsparciu Zarządu Województwa Opolskiego,  a także ludzi biznesu, którzy od wielu lat są również mecenasami kultury, powołana została Fundacja Filharmonii Opolskiej – Dla Kultury.

Podstawowym celem Fundacji jest rozwój i upowszechnianie kultury oraz sztuki, wspieranie młodych, uzdolnionych artystów, prowadzenie przedsięwzięć edukacyjnych, ochrona dóbr kultury, podejmowanie inicjatyw zmierzających do wspierania działalności Filharmonii Opolskiej.

Istnienie Fundacji umożliwi inicjowanie przedsięwzięć służących kultywowaniu tradycji polskiej oraz upowszechnianiu światowych osiągnięć muzyki i sztuk plastycznych, wspieranie działań krzewiących współczesną twórczość muzyczną, popieranie działalności wydawniczej, fonograficznej, filmowej, a także pomoc w finansowaniu zakupu instrumentów muzycznych oraz innego wyposażenia niezbędnego do modernizacji Filharmonii Opolskiej oraz rozwoju kultury muzycznej na terenie całego województwa opolskiego.

Serdecznie zapraszamy do współpracy poprzez wsparcie działań Fundacji Filharmonii Opolskiej – Dla Kultury, aby razem z nami mogli Państwo stać się częścią muzycznej wizytówki Opolszczyzny.

 

Szczegółowych informacji udziela:
Agnieszka Szerner – Członek Zarządu Fundacji
tel. 77 44 23 270