MENU

Projekty

Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim

Inwentaryzacje Przyrodnicze

 

Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim - pdf

 

Warsztaty artystyczno-ekologiczne

16.10.2015 - Warsztaty pt. Stworzenie świata.

11.11.2015 - Warsztaty pt. Odwieczne pieśni

11.12.2015 - Warsztaty pt. Morze.

 

Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu zaprasza do składania ofert cenowych na zadania, które będą realizowane w ramach projektu pn. "Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020, zgodnie ze specyfikacją zawartą w ogłoszeniu.

Informacja o warsztatach.

Wzór oferty

Zapraszamy do pobrania wzoru oferty.

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenia do składania ofert