MENU

Projekty

Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w Województwie Opolskim

 

Informacja o projekcie

ochrona trzmiela strona facebook

 

Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu zaprasza do składania ofert cenowych na zadania, które będą realizowane w ramach projektu pn. "Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w Województwie Opolskim" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zgodnie ze specyfikacją zawartą w ogłoszeniu.

Informacja o warsztatach.

Wzór oferty

Zapraszamy do pobrania wzoru oferty.

Dokumenty do pobrania: