MENU

Wystawy

Tytuł wystawy: Wymiar do2 w malarstwie tablicowym

Czas: 5-27.04.2017 r.
Wernisaż: Środa, 5 kwietnia 2017 r., godz. 18:00

Niniejsza ekspozycja w Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera jest próbą przedstawienia prac w tematyce malarstwa tablicowego. Na wystawie zaprezentowane są ikony w alfanumerycznym, dwuwymiarowym, matrycowym kodzie kreskowym – modularnym i stałowymiarowym, będącym czynnikiem sfery w wymiarze perspektywy w malarstwie tablicowym. Połowa lub całość ikony jest zapisana w sposób odbiegający od tradycyjnej konwencji ikonicznej. Kulminacyjny moment przedstawiający wybraną scenę jest zasłonięty kodem ukazującym, na pierwszy rzut oka, niezrozumiały układ kwadratów. Połączone ze sobą kwadraty kryją w sobie zapisaną informację.


Grzegorz Tomasiak (1986)  Doktorant Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Artystycznym w Cieszynie. Zajmuje się pisaniem ikon, malarstwem, grafiką, projektowaniem graficznym i fotografią cyfrową. Nie tylko biegle posługuje się tradycyjnymi technikami w sztukach plastycznych, ale również zadziwia pomysłowością w użyciu nowych mediów w sztuce. Od 2012 r. zajmuje się pisaniem ikon w układzie kodu QR. Jest to alfanumeryczny, dwuwymiarowy, matrycowy kod kreskowy – modularny i stałowymiarowy, będący wg autora czynnikiem wymiaru perspektywy w malarstwie tablicowym.

Portfolio:
www.grzegorztomasiak.eu
facebook.com/tomasiak.art
twitter.com/tomasiak_art
instagram.com/tomasiak.art


 


Osoby zainteresowane organizacją wystaw we wnętrzach Filharmonii Opolskiej prosimy o kontakt:
Beata Siwicka - Główny Specjalista ds. Impresariatu
tel: 77 44 23 278
e-mail: b.siwicka@filharmonia.opole.pl