MENU

Projekty

Fascynujący Świat Nauki i Technologii - RCRE

 

 

W sezonie artystycznym 2013/2014 Filharmonia Opolska im. J. Elsnera realizuje projekt Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji pn. Fascynujący Świat Nauki i Technologii
 
Zajęcia w insytycjach kultury:
W ramach zadania zaplanowano 6-godzinne warsztaty dla wszystkich uczniów klas I-III oraz IV-VI w instytucjach kultury z terenu województwa opolskiego, jak kino, teatr, filharmonia, muzeum.
 
Podczas warsztatów uczniowie będą mogli porozmawiać na temat przedstawionego filmu, spektaklu, uczestniczyć w zajęciach muzycznych i teatralnych, zgłębić tajemnice oraz historię powstawania filmu, czy poznać tajniki pracy aktora oraz wcielić się w jego rolę pod okiem pedagoga teatralnego.
 
Zajęcia będą odbywały się w następujących miejscach:
• warsztaty muzealne w Muzeum Śląska Opolskiego;
• warsztaty teatralne w Teatrze Lalki i Aktora w Opolu;
• warsztaty muzyczne w Filharmonii Opolskiej;
• warsztaty filmowe w Domach Kultury na terenie Opolszczyzny;
 
Zajęcia te - traktowane jako uzupełnienie lekcji szkolnych - będą prowadzone w formie warsztatów, z wykorzystaniem różnorodnych aktywnych metod pracy, w oparciu o realizację treści podstawy programowej I i II etapu edukacyjnego z ukierunkowaniem na rozwój umiejętności kluczowych.
 
Celem warsztatów będzie rozwijanie kreatywnego myślenia, pobudzenie wyobraźni uczniów, ukierunkowanie na rozmowę, dociekanie, analizowanie, eksperyment, zabawę, a przede wszystkim na chęć bliższego poznania otaczającego nas świata, zgłębienia potencjału regionu w celu lepszego utożsamienia się z nim.
 
Każdy uczeń będzie miał szansę odkryć swoje pasje, rozwinąć zainteresowania…
 
Źródło: http://snit.rcre.opolskie.pl/info/index.php/dzialania/zajecia-w-instytucjach-kultury
 
Konsultant: Anna Patelska-Górna