MENU

Regulamin newslettera Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera

NEWSLETTER Filharmonii Opolskiej umożliwia wszystkim jego subskrybentom bezpłatne, regularne, automatyczne otrzymywanie drogą elektroniczną informacji zw. z bieżącą działalnością Filharmonii Opolskiej, m.in. nt. koncertów i imprez organizowanych przez naszą instytucję.

  • Korzystanie z usługi NEWSLETTER jest dobrowolne i bezterminowe.
  • W celu świadczenia powyższej usługi Filharmonia Opolska pozyskuje od osób zainteresowanych imiona oraz nazwy adresów poczty elektronicznej.
  • Zarejestrowana osoba, w każdej chwili, ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji poprzez kliknięcie w link, umieszczony w dolnej części każdego NEWSLETTERA.
  • Akceptacja regulaminu przez użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z obsługą NEWSLETTERA.
  • Administratorem danych jest Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu, z siedzibą w Opolu, ul. Krakowska 24. Dane osobowe (tj. imiona oraz adresy e-mail) zbierane są przez Filharmonię Opolską wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi NEWSLETTER. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi NEWSLETTER.
  • Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.) poprzez akceptację regulaminu użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie, na wskazany adres poczty elektronicznej, informacji handlowej od Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera z siedzibą w Opolu, ul. Krakowska 24.

 

W związku faktem, iż już niebawem, bo od 25 maja 2018 r. wejdzie w życie  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”, nasza instytucja zobowiązana jest do dostosowania wewnętrznych procedur przetwarzania danych osobowych oraz ich zabezpieczania do nowych wymogów prawnych, Jednym z nich jest nałożony na Administratora danych osobowych obowiązek informacyjny, spełniamy go więc niniejszym w odniesieniu do osób, które są zarejestrowane w bazie danych Newslettera Filharmonii Opolskiej:

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu, z siedzibą w Opolu, ul. Krakowska 24
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@filharmonia.opole.pl
3) Pani/Pana dane osobowe (tj. imiona oraz adresy e-mail) przetwarzane będą w celu subskrypcji do Newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne


Aby móc nadal wysyłać do Państwa informacje zw. z bieżącą działalnością Filharmonii Opolskiej, m.in. nt. koncertów i imprez organizowanych w naszej instytucji, prosimy o przesłanie do dnia 25 maja 2018 r.  na adres: iod@filharmonia.opole.pl  wiadomości e-mail o treści:


„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu subskrypcji do Newslettera. Oświadczam również, że podanie przeze mnie danych osobowych jets dobrowolne oraz, że zapoznałam się/zapoznałem się z klauzulą informacyjną, w której zostało opisane moje prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Filharmonię Opolską im. Józefa Elsnera w Opole, z siedzibą w Opolu, ul. Krakowska 24.”


Brak odesłania do nas powyższej zgody w podanym terminie potraktowany zostanie jako brak Państwa zgody na otrzymywanie drogą e-mailową informacji Newsletter od Filharmonii Opolskiej. Państwa dane osobowe (adres e-mail, imię) zostaną wówczas usunięte z bazy danych Newslettera Filharmonii Opolskiej z dniem 26.05.2018 r.