MENU

Regulamin newslettera Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera

NEWSLETTER Filharmonii Opolskiej umożliwia wszystkim jego subskrybentom bezpłatne, regularne, automatyczne otrzymywanie drogą elektroniczną informacji zw. z bieżącą działalnością Filharmonii Opolskiej, m.in. nt. koncertów i imprez organizowanych przez naszą instytucję.

  • Korzystanie z usługi NEWSLETTER jest dobrowolne i bezterminowe.
  • W celu świadczenia powyższej usługi Filharmonia Opolska pozyskuje od osób zainteresowanych imiona oraz nazwy adresów poczty elektronicznej.
  • Zarejestrowana osoba, w każdej chwili, ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji poprzez kliknięcie w link, umieszczony w dolnej części każdego NEWSLETTERA.
  • Akceptacja regulaminu przez użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z obsługą NEWSLETTERA.
  • Administratorem danych jest Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu, z siedzibą w Opolu, ul. Krakowska 24. Dane osobowe (tj. imiona oraz adresy e-mail) zbierane są przez Filharmonię Opolską wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi NEWSLETTER. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi NEWSLETTER.
  • Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.) poprzez akceptację regulaminu użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie, na wskazany adres poczty elektronicznej, informacji handlowej od Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera z siedzibą w Opolu, ul. Krakowska 24.