2018-04-22
11:00

Obecni:
Kamila Dauksz i Agnieszka Ozon
Nieobecni:
Maria Czubaszek, Janusz Kondratowicz

Dzień muzyki polskiej
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Opolskiej
Wojciech Rodek – dyrygent
Wojciech Fudala – wiolonczela
2018-05-13
10:00

Zajęcia umuzykalniające dedykowane niemowlętom, dzieciom wraz z ich rodzinami.