Program:
Xaver Scharwenka – Uwertura do opery Mataswintha
Witold Maliszewski – Koncert fortepianowy b-moll
Johannes Brahms – Uwertura akademicka e-moll op. 80
Edward Elgar – In the South (Alassio) op. 50

Obecni:
Magdalena Wójcik - Gugulska, Natalia Janus
Nieobecni:
Donna Summer, Elvis Presley
UWAGA koncert przeniesiony na Salę Koncertową

Program:
Michaił Glinka – Uwertura do opery Rusłan i Ludmiła
Piotr Czajkowski – Koncert skrzypcowy D-dur op. 35
Igor Strawiński – Suita z baletu Pietruszka
2018-03-04
11:00

Program:
Eugeniusz Morawski-Dąbrowa – Poemat symfoniczny Don Quichotte
Ludomir Różycki – Koncert skrzypcowy op. 70
Zygmunt Noskowski – I Symfonia A-dur