Filharmonia Opolska - logo
70. Sezon Artystyczny
2021/2022
BIP Wersja dla słabowidzących

Chór

Dołącz do Chóru Filharmonii Opolskiej!
Wspólny śpiew daje radość, rozwój artystyczny, rozwijanie zainteresowań, a także wieloletnie przyjaźnie.
Poszukujemy osób z pasją, tych którzy już mieli możliwość śpiewu w zespole chóralnym, a także tych – dla których będzie to dopiero początek przygody.
Próby odbywają się we wtorki i w czwartki w godz. 17:30-20:00 w Sali kameralnej Filharmonii Opolskiej.

Do przesłuchań można przystąpić po uprzednim kontakcie z Inspektorem Chóru – Katarzyną Wybraniec (kontakt: k.wybraniec@filharmonia.opole.pl)

Zapraszamy do naszego zespołu! Przyjdź na przesłuchania!

 

 

 

 

 

 

 

 


fot. Michał Grocholski

Chór Filharmonii Opolskiej tworzy grupa miłośników śpiewu chóralnego, spotykających się dwa razy w tygodniu, by tworzyć muzyką rzeczy nienazwane. Próby chóru są dla śpiewaków oderwaniem od codziennych obowiązków zawodowych, jest to czas, w którym mogą realizować swoje pasje.

Zespół kontynuuje długoletnią tradycję śpiewu chóralnego na Ziemi Opolskiej. Zalążkiem obecnego zespołu był chór Lutnia powstały jeszcze w czasach przedwojennych. Przez wszystkie lata działalności był kierowany przez miłośników śpiewu: Edmunda Kajdasza (1960-1964), Romana Początka (1963-1969), Jana Ludwiga (1970-1980), Lucjana Luprusa (1981-1982), Bogdana Golę (1983-1984), Piotra Karpetę (1984-1992), Tomasza Krzemińskiego (1982), Piotra Barona (1992-1994), Elżbietę Willim (1994-2000), Bartosza Żurakowskiego (2007-2015), Izabelę Polakowską-Rybską (2016-2018), Przemysława Neumanna (2019-2020), Tadeusza Eckerta (od 2021).

Na przestrzeni swojej działalności Chór prezentował różne gatunki i formy muzyki a cappella oraz muzyki wokalno-instrumentalnej różnych epok i stylów, zarówno w kategorii muzyki poważnej jak i popularnej, świeckiej oraz religijnej, były to m.in. IX Symfonia – Ludwiga van Beethovena, Ein Deutches Requiem – Johannesa Brahmsa, Mesjasz, Juda Machabeusz – Georga Friedricha Händla, Pory roku, Stworzenie świata – Josepha Haydna, Sonety Krymskie, Straszny dwór – Stanisława Moniuszki, Msza Koronacyjna, Requiem – Wolfganga Amadeusza Mozarta, Missa Criolla – Ariela Ramireza, Stabat Mater – Gioacchino Rossiniego, Msza E-dur – Franza Schuberta, Baron cygański – Johanna Straussa, Harnasie, Stabat Mater – Karola Szymanowskiego, Requiem, Trubadur – Giuseppe Verdiego. Zespół współpracował z tak znakomitymi dyrygentami, jak Dalia Atlas, José Luis Castillo, Stanisław Krukowski, Young Chil Lee, Jan Ludwig, Shlomo Mintz, Jerzy Salwarowski, Stefan Strahl, Marek Tracz, Osmö Vänskä.

Zespół brał udział w międzynarodowych festiwalach muzycznych, takich jak: Dni Elsnerowskie, Dni Muzyki Polskiej, Legnickie Wieczory Organowe, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej Cantus Organi, Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Sion Valais, Międzynarodowy Wieczór Muzyki Organowej i Kameralnej, Opolskie Dni Oratoryjne, Wratislavia Cantans.

W dorobku artystycznym Chóru znajdują się prawykonania takich dzieł jak Missa in G minor et major op. 72 Józefa Elsnera, Oratorium Zesłani – Andrzeja Zaryckiego, Droga Krzyżowa – Artura Guzy oraz Passio et Mors Domini Nostri Jesu Christi secundum Marcum – Ryszarda Bukowskiego.

Chór wziął udział w wykonaniu opery Kabalista Józefa Elsnera w 250. rocznicę urodzin kompozytora.

Zespół chóralny występuje w strojach Pierre Cardin (Paris), których fundatorem jest firma Ahlers-Poland.

Katarzyna Wybraniec – inspektor Chóru
Marta Mularczyk – akompaniator

 


Tadeusz Eckert – dyrygent Chóru Filharmonii Opolskiej

Jest absolwentem Wydziału Pedagogiczno-Ar­tystycznego Uniwersytetu Śląskiego filia w Cieszynie oraz Państwowej Szkoły Muzycznej II st. w klasie klarnetu w Cieszynie.
W 1986 r. podjął pracę w PSM I st. w Głubczycach. W 1988 r. założył Chór Dziecięcy w PSM I st. oraz Chór Mieszany LO im. A. Mickiewicza w Głubczycach, z którym koncertował w wielu krajach Europy i zdobywał nagrody na krajowych i zagranicznych konkursach. W 1996 r. rozpoczął pracę z Zespołem Wokalnym PSM, a w 1999 r. założył Chór Dziewczęcy Gimnazjum nr 1 w Głubczycach, co stało się podstawą do utworzenia nieformalnej szkoły śpie­waczej. W 2004 r. zorganizował Międzynarodowy Młodzieżowy Chór Silesia Cantat, a w 2012 r. powołał do życia Chór Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Głubczycach ChALO. W latach 2014-2021 współpracował z Diecezjalnym Instytutem Muzyki Kościelnej w Opolu na stanowisku kierownika artystycznego oraz nauczyciela dyrygowania i metodyki pracy z zespołami śpiewaczymi. Jesienią 2018 r. założył Chór Dziecięcy Szkoły Podstawowej nr 2 w Głubczycach, który od 2019 r. włączył się do ogólnopolskiego projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska.
Od 1996 r. jest dyrektorem głubczyckich festiwali chóralnych, które od 2004 r. przyjęły nazwę Głubczyckie Spotkania Chóralne Silesia Cantat. W latach 1992-2000 współpracował w charakterze asystenta z Polsko-Niemiecką Akade­mią Chóralną In terra pax w Międzyz­drojach. Był także członkiem rady artystycznej Ogólnopolskiego Konkursu Chórów Szkolnych w Bydgoszczy. W 2003 r., na zaproszenie Kancelarii Senatu RP, wziął udział w ogólnopolskiej konferencji nt. Edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, gdzie przedstawił wyniki swojej pracy artystyczno-pedagogicznej. W 1998 r. współpracował z Chó­rem Filharmonii Las Palmas de Gran Canaria na Wyspach Kanaryjskich w Hiszpanii. W latach 2009-2019 był członkiem Rady Artystycznej Międzynarodowego Konkursu Kameralnych Zespołów Wokalnych Stonavska Barborka w Stonawie (Czechy), pełniąc w nim 6-krotnie funkcję jurora.
W latach 2014-2020 piastował stanowisko Kuratora Regionu Opolskiego w projekcie Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, realizowanego przez Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu. W 2018 r. został powołany przez Dyrektora Teatru Wielkiego Opery Narodowej na stanowisko Koordynatora Regionalnego Regionu Opolskiego Roku Moniuszkowskiego 2019. W latach 2002-2017 r. pełnił funkcję dyrektora Li­ceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Głubczycach.
Jako dyrygent i nauczyciel otrzy­mał wiele nagród i wyróżnień. Są wśród nich nagrody Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Kultury i Sztuki, Dyrektora Programu II Pol­skiego Radia, Wojewody Opolskiego, Kuratora Oświaty w Opolu, Rady Powiatowej i Rady Miejskiej w Głubczycach oraz Nagrody dla Najlepsze­go Dyrygenta na konkursach w Legnicy, Bydgoszczy, Międzyzdrojach i Wrocławiu. Zwyciężył także w ple­biscycie Radia Opole i Gazety Wybor­czej pt. Mój belfer w kategorii Mistrz, a w plebiscycie Nowej Trybuny Opolskiej zdobył prestiżową nagrodę Złota Spinka w kategorii Promocja Opolszczyzny. W 2003 r. podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzykującej Młodzieży BIM uzyskał nagrodę Senatora RP za osobowość artystyczną konkursu. W 2012 r., za swoją działalność pedagogiczno-artystyczną, z rąk Premiera RP otrzymał honorowy tytuł – Profesor Oświaty.

Projekt i realizacja: netkoncept.com