Filharmonia Opolska
71. Sezon Artystyczny
2022/2023
BIP Wersja dla słabowidzących

Chór

Dołącz do Chóru Filharmonii Opolskiej!
Wspólny śpiew daje radość, rozwój artystyczny, rozwijanie zainteresowań, a także wieloletnie przyjaźnie.
Poszukujemy osób z pasją, tych którzy już mieli możliwość śpiewu w zespole chóralnym, a także tych – dla których będzie to dopiero początek przygody.
Próby odbywają się we wtorki i w czwartki w godz. 17:30-20:00 w Sali kameralnej Filharmonii Opolskiej.

Do przesłuchań można przystąpić po uprzednim kontakcie z Inspektorem Chóru – Katarzyną Wybraniec (kontakt: k.wybraniec@filharmonia.opole.pl)

Zapraszamy do naszego zespołu! Przyjdź na przesłuchania!

 

 

 

 

 

 

 

 


fot. Michał Grocholski

Chór Filharmonii Opolskiej tworzy grupa miłośników śpiewu chóralnego, spotykających się dwa razy w tygodniu, by tworzyć muzyką rzeczy nienazwane. Próby chóru są dla śpiewaków oderwaniem od codziennych obowiązków zawodowych, jest to czas, w którym mogą realizować swoje pasje.

Zespół kontynuuje długoletnią tradycję śpiewu chóralnego na Ziemi Opolskiej. Zalążkiem obecnego zespołu był chór Lutnia powstały jeszcze w czasach przedwojennych. Przez wszystkie lata działalności był kierowany przez miłośników śpiewu: Edmunda Kajdasza (1960-1964), Romana Początka (1963-1969), Jana Ludwiga (1970-1980), Lucjana Luprusa (1981-1982), Bogdana Golę (1983-1984), Piotra Karpetę (1984-1992), Tomasza Krzemińskiego (1982), Piotra Barona (1992-1994), Elżbietę Willim (1994-2000), Bartosza Żurakowskiego (2007-2015), Izabelę Polakowską-Rybską (2016-2018), Przemysława Neumanna (2019-2020), Tadeusza Eckerta (od 2021).

Na przestrzeni swojej działalności Chór prezentował różne gatunki i formy muzyki a cappella oraz muzyki wokalno-instrumentalnej różnych epok i stylów, zarówno w kategorii muzyki poważnej jak i popularnej, świeckiej oraz religijnej, były to m.in. IX Symfonia – Ludwiga van Beethovena, Ein Deutches Requiem – Johannesa Brahmsa, Mesjasz, Juda Machabeusz – Georga Friedricha Händla, Pory roku, Stworzenie świata – Josepha Haydna, Sonety Krymskie, Straszny dwór – Stanisława Moniuszki, Msza Koronacyjna, Requiem – Wolfganga Amadeusza Mozarta, Missa Criolla – Ariela Ramireza, Stabat Mater – Gioacchino Rossiniego, Msza E-dur – Franza Schuberta, Baron cygański – Johanna Straussa, Harnasie, Stabat Mater – Karola Szymanowskiego, Requiem, Trubadur – Giuseppe Verdiego. Zespół współpracował z tak znakomitymi dyrygentami, jak Dalia Atlas, José Luis Castillo, Stanisław Krukowski, Young Chil Lee, Jan Ludwig, Shlomo Mintz, Jerzy Salwarowski, Stefan Strahl, Marek Tracz, Osmö Vänskä.

Zespół brał udział w międzynarodowych festiwalach muzycznych, takich jak: Dni Elsnerowskie, Dni Muzyki Polskiej, Legnickie Wieczory Organowe, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej Cantus Organi, Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Sion Valais, Międzynarodowy Wieczór Muzyki Organowej i Kameralnej, Opolskie Dni Oratoryjne, Wratislavia Cantans.

W dorobku artystycznym Chóru znajdują się prawykonania takich dzieł jak Missa in G minor et major op. 72 Józefa Elsnera, Oratorium Zesłani – Andrzeja Zaryckiego, Droga Krzyżowa – Artura Guzy oraz Passio et Mors Domini Nostri Jesu Christi secundum Marcum – Ryszarda Bukowskiego.

Chór wziął udział w wykonaniu opery Kabalista Józefa Elsnera w 250. rocznicę urodzin kompozytora.

Zespół chóralny występuje w strojach Pierre Cardin (Paris), których fundatorem jest firma Ahlers-Poland.

Marta Mularczyk / akompaniator

Katarzyna Wybraniec / inspektor chóru

Tadeusz Eckert / dyrygent chóru

CHÓR FILHARMONII OPOLSKIEJ
sezon artystyczny 2021/2022

soprany
Będkowska Anna
Dąbrowska Iwona
Deberny Magdalena
Grygiel Anna
Kotlarek Agnieszka
Krywko Agata
Molenda Anna
Mularczyk Marta
Rzepiela Lidia
Szychlińska Agata
Vida Valeria
Wybraniec Katarzyna

alty
Diadenkova Magdalena
Grzybowska Alicja
Hafele Anna
Kosarga Anna
Krzemińska Jadwiga
Mielczarek Barbara
Panek Urszula
Pieczyk Agnieszka
Pizio Magdalena
Sikorska Marta
Więdłocha Sylwia

tenory
Karmelita Bolesław
Kubiak Krzysztof
Łański Adam
Szypelow Bolesław

basy
Chudzicki Włodzimierz
Młotek Piotr
Skórski Przemysław
Stec Ireneusz
Świtała Kamil

 


Tadeusz Eckert – dyrygent Chóru Filharmonii Opolskiej

Jest absolwentem Wydziału Pedagogiczno-Ar­tystycznego Uniwersytetu Śląskiego filia w Cieszynie oraz Państwowej Szkoły Muzycznej II st. w klasie klarnetu w Cieszynie.
W 1986 roku podjął pracę w PSM I st. w Głubczycach. W 1988 roku założył Chór Dziecięcy w PSM I st. oraz Chór Mieszany LO im. A. Mickiewicza w Głubczycach, z którym koncertował w wielu krajach Europy i zdobywał nagrody na krajowych i zagranicznych konkursach. W 1996 roku rozpoczął pracę z Zespołem Wokalnym PSM, a w 1999 roku założył Chór Dziewczęcy Gimnazjum nr 1 w Głubczycach, co stało się podstawą do utworzenia nieformalnej szkoły śpie­waczej. W 2004 roku zorganizował Międzynarodowy Młodzieżowy Chór Silesia Cantat, a w 2012 roku powołał do życia Chór Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Głubczycach ChALO. W latach 2014-2021 współpracował z Diecezjalnym Instytutem Muzyki Kościelnej w Opolu na stanowisku kierownika artystycznego oraz nauczyciela dyrygowania i metodyki pracy z zespołami śpiewaczymi. Jesienią 2018 roku założył Chór Dziecięcy Szkoły Podstawowej nr 2 w Głubczycach, który od 2019 roku włączył się do ogólnopolskiego projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska.
Od 1996 roku jest dyrektorem głubczyckich festiwali chóralnych, które od 2004 roku przyjęły nazwę Głubczyckie Spotkania Chóralne Silesia Cantat. W latach 1992-2000 współpracował w charakterze asystenta z Polsko-Niemiecką Akade­mią Chóralną In terra pax w Międzyz­drojach. Był także członkiem rady artystycznej Ogólnopolskiego Konkursu Chórów Szkolnych w Bydgoszczy. W 2003 roku, na zaproszenie Kancelarii Senatu RP, wziął udział w ogólnopolskiej konferencji nt. Edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, gdzie przedstawił wyniki swojej pracy artystyczno-pedagogicznej. W 1998 roku współpracował z Chó­rem Filharmonii Las Palmas de Gran Canaria na Wyspach Kanaryjskich w Hiszpanii. W latach 2009-2019 był członkiem Rady Artystycznej Międzynarodowego Konkursu Kameralnych Zespołów Wokalnych Stonavska Barborka w Stonawie (Czechy), pełniąc w nim 6-krotnie funkcję jurora.
W latach 2014-2020 piastował stanowisko Kuratora Regionu Opolskiego w projekcie Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, realizowanego przez Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu. W 2018 roku został powołany przez Dyrektora Teatru Wielkiego Opery Narodowej na stanowisko Koordynatora Regionalnego Regionu Opolskiego Roku Moniuszkowskiego 2019. W latach 2002-2017 roku pełnił funkcję dyrektora Li­ceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Głubczycach.
Jako dyrygent i nauczyciel otrzy­mał wiele nagród i wyróżnień. Są wśród nich nagrody Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Kultury i Sztuki, Dyrektora Programu II Pol­skiego Radia, Wojewody Opolskiego, Kuratora Oświaty w Opolu, Rady Powiatowej i Rady Miejskiej w Głubczycach oraz Nagrody dla Najlepsze­go Dyrygenta na konkursach w Legnicy, Bydgoszczy, Międzyzdrojach i Wrocławiu. Zwyciężył także w ple­biscycie Radia Opole i Gazety Wybor­czej pt. Mój belfer w kategorii Mistrz, a w plebiscycie Nowej Trybuny Opolskiej zdobył prestiżową nagrodę Złota Spinka w kategorii Promocja Opolszczyzny. W 2003 roku, podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzykującej Młodzieży BIM uzyskał nagrodę Senatora RP za osobowość artystyczną konkursu. W 2012 roku, za swoją działalność pedagogiczno-artystyczną, z rąk Premiera RP otrzymał honorowy tytuł – Profesor Oświaty.

Projekt i realizacja: netkoncept.com