Filharmonia Opolska - logo
TO NIE TYLKO DŹWIĘK, TO WŁAŚCIWE MIEJSCE I CZAS.
67. SEZON ARTYSTYCZNY FILHARMONII OPOLSKIEJ

Orkiestra

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Opolskiej oferuje szerokie spektrum koncertów o zróżnicowanym repertuarze, dostosowanym do miejsca oraz okazji występu.

Szczegółowych informacji udziela:
Bożena Nowosielecka – Zastępca Kierownika Działu Organizacji i Promocji
tel: 77 44 23 280
e-mail: b.nowosielecka@filharmonia.opole.pl

Projekt i realizacja: netkoncept.com