Filharmonia Opolska - logo
69. Sezon Artystyczny
CHODŹ DO FILHARMONII
BIP Wersja dla słabowidzących

Orkiestra

Orkiestra Filharmonii Opolskiej oferuje szerokie spektrum koncertów o zróżnicowanym repertuarze, dostosowanym do miejsca oraz okazji występu.

Szczegółowych informacji udziela:
Bożena Nowosielecka – Zastępca Kierownika Działu Organizacji i Promocji
tel: 77 44 23 280
e-mail: b.nowosielecka@filharmonia.opole.pl

Projekt i realizacja: netkoncept.com