Filharmonia Opolska - logo
TO NIE TYLKO DŹWIĘK, TO WŁAŚCIWE MIEJSCE I CZAS.
67. SEZON ARTYSTYCZNY FILHARMONII OPOLSKIEJ

Bogatsza oferta Filharmonii Opolskiej poprzez podniesienie standardów technicznych

W ramach projektu zrealizowana zostanie inwestycja, która podniesie standardy techniczne Filharmonii Opolskiej i wzbogaci ofertę organizowanych w niej wydarzeń kulturalnych.
Na zadanie składać się będą następujące działania:
1.    Modernizacja układu wentylacyjno-klimatyzacyjnego sali koncertowej.
2.    Wykonanie układu klimatyzacji w Dziale Organizacji i Promocji.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Projekt i realizacja: netkoncept.com