Filharmonia Opolska
72. Sezon Artystyczny
2023/2024
BIP Wersja dla słabowidzących

Program Filharmonia / ostrożnie, wciąga!!!

Idea Programu zrodziła się w 2012 roku w Instytucie Muzyki i Tańca. Opiera się na obserwacjach sal koncertowych filharmonii w Polsce, z których wynika, że pośród osób korzystających z oferty filharmonii przeważającą większość stanowią osoby w wieku powyżej 30 roku życia oraz uczniowie szkół muzycznych, bądź młodzież mająca ze szkołami muzycznymi jakieś doświadczenia. Niezwykle rzadko w salach koncertowych można spotkać nastolatków na co dzień niezwiązanych z muzyką klasyczną. Równie rzadko filharmonie prowadzą działania animacyjne i edukacyjne kierowane właśnie do nastoletniej młodzieży.
Te obserwacje oraz gruntowna analiza ofert edukacyjnych filharmonii dały przyczynek do rozpoczęcia działań w celu stworzenia programu edukacyjno-animacyjnego wypełniającego naturalnie powstałą lukę w działaniach filharmonii. Lukę między ofertą kierowaną do przedszkoli i szkół podstawowych, a pakietem zniżek abonamentowych dla stałych odbiorów.
Program filharmonia / ostrożnie, wciąga!!! kierowany jest do maturzystów, ponieważ w naszym rozumieniu to ostatni moment by raz jeszcze spróbować zachęcić ich do skorzystania z oferty filharmonii. To ostatni moment by wypracować pewien stan świadomości. By w sytuacji, gdy już bez szkolnej kurateli będą poszukiwać czegoś dla siebie w ofercie kulturalnej miasta, opierając się na uzyskanym przy pomocy Programu doświadczeniu, zwrócili również uwagę na filharmonię i dokonali świadomego wyboru.

11.11.2017, KONCERT Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
P. Neumann

24.11.2017, KONCERT SYMFONICZNY
S. Makowski / K. Raczkowska

1.12.2017, STREFA GWIAZD
A. Wit

8.12.2017, PRZYSZŁOŚĆ ORKIESTRA!
P. Neumann / J. Waszczeniuk

16.02.2018, KONCERT SYMFONICZNY
J. Stanienda / M. Szymała / P. Knebel

23.02.2018, KONCERT SYMFONICZNY
J. Chrenowicz / Ł. Trepczyński

16.03.2018, KONCERT SYMFONICZNY
P. Neumann / M. Zdunik

20.04.2018, STREFA GWIAZD
P. Neumann / V. Tchumburidze

18.05.2018, KONCERT SYMFONICZNY
K. Bumann / HERBERT PIANO TRIO

25.05.2018, KONCERT SYMFONICZNY
P. Neumann / R. Łuszczewski

 

 

 

 

Koordynator ds. edukacji:
Katarzyna Wybraniec
Specjalista ds. organizacji pracy artystycznej
i kontaktów z mediami
e-mail: k.wybraniec@filharmonia.opole.pl
tel. 77 44 23 290


Fascynujący świat orkiestry symfonicznej w nowoczesnej aplikacji mobilnej:

www.orkiestrownik.pl

Projekt i realizacja: netkoncept.com