Filharmonia Opolska - logo
69. Sezon Artystyczny
CHODŹ DO FILHARMONII

Opolskie Kwitnące Muzycznie II

 

 

 

 

 

 

 

Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu zaprasza do składania ofert cenowych na poszczególne występy artystyczne, które będą realizowane w Filharmonii Opolskiej w ramach projektu pn. „Opolskie kwitnące muzycznie II” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007- 2013, zgodnie ze specyfikacją zawartą w ogłoszeniu.

Projekt i realizacja: netkoncept.com