Filharmonia Opolska
72. Sezon Artystyczny
2023/2024
BIP Wersja dla słabowidzących

Rozbudowa Filharmonii

 

 

 

 

Projekt „Dokończenie modernizacji formy zewnętrznej Filharmonii Opolskiej wraz z elementami usprawnień technicznych” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 – Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

PODSTAWOWY ZAKRES PROJEKTU
Projekt obejmuje kompleksową rozbudowę obiektu Filharmonii poprzez nadbudowę istniejącego budynku o dodatkową kondygnację oraz dobudowę szklanej bryły będącej powiększeniem istniejących holi.  Dobudowa będzie pełnić funkcję klubu muzycznego połączonego z kawiarnią, powierzchnią wystawową  oraz tarasami zewnętrznymi do organizowania letnich koncertów promenadowych. Nadbudowa natomiast pozwoli pozyskać dodatkowe pomieszczenia w obiekcie z przeznaczeniem na garderoby i pokoje ćwiczeń artystów. Projekt obejmuje również dostawę sprzętów i wyposażenia w tym profesjonalnego sprzętu oświetleniowo – nagłośnieniowego.

KOSZTY PROJEKTU
Całkowity koszt projektu wynosi: 20.561.689,99 PLN.
Wysokość dofinansowania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi: 12.300.501,07 PLN.
GŁÓWNE CELE Z REALIZACJI PROJEKTU
Poprawa stanu infrastruktury Filharmonii Opolskiej jako obiektu kultury
o znaczeniu ponadregionalnym.
Zwiększenie dostępu do kultury i poprawa jakości oferty w celu powiększenia atrakcyjności turystycznej miasta.
Zwiększenie ilości miejsc pracy w regionie.

GŁÓWNE KORZYŚCI Z REALIZACJI PROJEKTU
Uzyskanie dodatkowych powierzchni dla organizowania koncertów  kameralnych, wystaw  i innych form artystycznych.
Możliwość organizowania  letnich koncertów promenadowych na tarasach zewnętrznych.
Uzyskanie dodatkowych powierzchni z przeznaczeniem na garderoby, pokoje ćwiczeń dla artystów, pomieszczenia biurowe i techniczne.
Zwiększenie komfortu odbioru usług kulturalnych poprzez możliwość skorzystania przez publiczność z  kawiarni.
Zwiększenie dostępu do obiektu dla osób niepełnosprawnych .
Zwiększenie standardu pomieszczeń poprzez  wykonanie instalacji klimatyzacji w obiekcie.
Poprawa odbioru usług kulturalnych poprzez  wyposażenie  obiektu w profesjonalny sprzęt nagłaśniający, oświetleniowy, estradowy  i multimedialny.
Poprawa estetyki obiektu poprzez wprowadzenie nowoczesnych form architektonicznych oraz zagospodarowanie terenów zielonych wokół  filharmonii.

 

 

 

 

 

 

http://www.pois.gov.pl/

 

Media o rozbudowie:

www.opolskie.pl

www.mkidn.gov.pl

www.24opole.pl

www.portalsamorzadowy.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i realizacja: netkoncept.com