Filharmonia Opolska - logo
68. Sezon Artystyczny
CHODŹ DO FILHARMONII

Filharmonicy dzieciom

Koncerty z cyklu Filharmonicy Dzieciom są kontynuacją projektu społeczno-kulturalnego Seniorów w Akcji Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, który w sezonie artystycznym 2016/2017 był realizowany w Filharmonii Opolskiej. Ciepłe i entuzjastyczne przyjęcie koncertów zachęciło Seniorów do kontynuowania wspólnego muzykowania i tworzenia kolejnych koncertów dla najmłodszych pod patronatem Filharmonii Opolskiej. Poprzez swoją wolontariacką aktywność Muzycy Seniorzy chcą dzielić się swoją pasją do muzyki i przekazywać ją kolejnym pokoleniom.
W każdym sezonie artystycznym Muzycy Seniorzy: Czesława Banach, Ryszard Brożek, Ewa Grześkowiak, Eugeniusz Mirek i Krystyna Reiman wraz z zaprzyjaźnionymi muzykami – Ewą Andruszkiewicz, Mikołajem Gałanem oraz Anetą Gessler, przygotowują autorskie programy koncertów. Do tej pory powstało pięć scenariuszy koncertów: Roztańczone nutki, Bajkowe nutki, Rozśpiewane nutki dookoła świata, Nutki w lesie oraz Skalne nutki, które były wielokrotnie wykonywane na życzenie melomanów.
Koncerty kierowane są do rodziców z dziećmi w wieku 3 – 6 lat oraz dla zorganizowanych grup przedszkolnych.

Najbliższe terminy dla zorganizowanych grup przedszkolnych:
18.05.2020 (poniedziałek) godz. 9:30,
18.05.2020 (poniedziałek) godz. 11:00,
19.05.2020 (wtorek) godz. 9:30,
19.05.2020 (wtorek) godz. 11:00.

Najbliższe terminy koncertów dla dzieci z rodzicami:
17.05.2020 (niedziela) godz. 10:00

 

Miejsce: Sala kameralna
Bilety: 7 zł
Opiekunowie grup zorganizowanych – wstęp bezpłatny

facebook.com/FilharmonicyDzieciom

Koordynatorzy:
Danuta Cieślar
Barbara Pieczyńska
Z-ca kierownika Działu Organizacji i Promocji
e-mail: b.pieczynska@filharmonia.opole.pl

Projekt i realizacja: netkoncept.com