Filharmonia Opolska - logo
70. Sezon Artystyczny
2021/2022
BIP Wersja dla słabowidzących

Regulamin Bezpieczeństwa

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA W TRAKCIE EPIDEMII SARS-CoV-2

Każdy uczestnik koncertu jest zobowiązany do:

1. zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki ochronnej, zapewnionej we własnym zakresie, na terenie Filharmonii oraz podczas koncertu. Obowiązek ten nie dotyczy:

– dzieci do 5 roku życia
– osób ze stwierdzonym stopniem niepełnosprawności

2. dezynfekcji rąk lub rękawiczek płynem dezynfekującym znajdującym się przy wejściu do Filharmonii;

3. złożenia obowiązkowego pisemnego oświadczenia przy wejściu na koncert o stanie zdrowia i dobrowolnego oświadczenia o szczepieniu przeciwko SARS Cov-2, zgodnie ze wzorem oświadczenia będącym załącznikiem do niniejszego Regulaminu;

4. zachowania dystansu 1,5 metra od innych uczestników koncertu;

5. zajęcia miejsca na widowni zgodnie ze wskazanym miejscem na bilecie – Obowiązek zachowania odstępu między uczestnikami koncertu nie dotyczy:

– słuchacza, który uczestniczy w koncercie z dzieckiem poniżej 13. roku życia,
– słuchacza, który jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
– osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących

Osoby zarażone wirusem SARS-CoV-2 lub osoby podlegające obowiązkowej kwarantannie nie mogą uczestniczyć w koncertach.

Dopuszcza się możliwość odbywania koncertów bez przerw.

Dopuszcza się możliwość pomiaru temperatury ciała.

Obsługa ma prawo odmówić wejścia na koncert osobie wykazującej objawy choroby.

Zakup biletu i uczestnictwo w koncercie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Bezpieczeństwa Filharmonii Opolskiej.

Osoby nie stosujące się do Regulaminu Bezpieczeństwa mogą zostać nie wpuszczone na koncert. W takim przypadku zwrot należności za bilet nie przysługuje.

Do pobrania: 

Projekt i realizacja: netkoncept.com