Filharmonia Opolska
72. Sezon Artystyczny
2023/2024
BIP Wersja dla słabowidzących

Informacja dotycząca sposobu obsługi osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

Zgodnie z ustawą regulującą zakres, zasady i sposób obsługi osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanych dalej „osobami uprawnionymi, z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1824).

W celu zapewnienia należytej obsługi osób uprawnionych Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu wprowadza następujące zasady dostępu do usług polegających na komunikowaniu się osób doświadczających trudności w komunikowaniu:

  1. Osoby uprawnione mogą kontaktować się z Filharmonią Opolską za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji, tj. za pośrednictwem:
    • poczty elektronicznej pod adresem: filharmonia@filharmonia.opole.pl 
    • lub poczty tradycyjnej na adres: Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera, ul. Krakowska 24, 45-075 Opole.
  1. Osoby uprawnione mają prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej (osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw urzędowych) w kontaktach z Filharmonią Opolską, z wyłączeniem spraw wskazanych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 742). W przypadku skorzystania przez osoby uprawnione z ww. uprawnień, nie wymaga się przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) lub SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych) przez osoby przybrane.
  2. Osoby uprawnione w kontaktach z Filharmonią Opolską mają prawo do skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza PJM, SJM oraz SKOGN. Stosownie do zapisów ustawy uprawnione osoby, aby skorzystać z usługi tłumacza PJN, SJN lub SKOGN winny zgłosić Filharmonii chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem metody komunikowania się nie później niż 3 dni robocze przed dniem załatwienia sprawy, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

W Filharmonii można załatwić swoje sprawy w dni otwarcia kasy biletowej: od środy do piątku w godzinach: 12:00 – 19:00, w poniedziałki i wtorki kasa nieczynna, w dni wolne od pracy: na godzinę przed koncertem.

Zgłoszenie do pobrania znajduje się poniżej.

W momencie dokonania zgłoszenia Filharmonia zobowiązana jest do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia się o tym fakcie osobę uprawnioną uzasadniając decyzję, jednocześnie wyznaczając nowy termin realizacji świadczenia.

Filharmonia udostępnia wszelkie dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek.

 

Projekt i realizacja: netkoncept.com